Privacyverklaring

online webshop laten bouwen privacy policy

PRIVACYVERKLARING N.O.A. Holding B.V.

N.O.A. Holding B.V. en haar dochter B.V.’s: N.O.A. BV / N.O.A. Webshops B.V. / N.O.A. Hosting B.V. gerund door eigenaar Harrie Roozendaal vinden jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact op nemen met Harrie via sales @ onlinewebshop.eu

Artikel 1 Wie zijn wij? 

N.O.A. Holding B.V. en al haar dochter B.V’s zijn gevestigd te (1965BG) Heemskerk aan de Hoven 83. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81752202. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. 

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij? 

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren. 

Wij verwerken jouw bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de inloggegevens van de systemen waarin jij ons wilt laten werken, financiële gegevens, burgerservicenummer, huwelijkse staat, social media accounts en overige lichamelijke kenmerken indien nodig voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 5 jaar na het einde van onze overeenkomst. Jouw inloggegevens zullen wij binnen 30 dagen na het einde van onze overeenkomst verwijderen. 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam of die van jouw contact persoon, bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze ge gevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Be lastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze ge gevens anonimiseren. 

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij jouw naam, adres, klantnummer, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met be trekking tot klachten 5 jaar na afhandeling verwijderen.

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uit schrijft van de nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden. 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden. 

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het be zoek van onze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. 

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar ac tief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven. Wij maken geen gebruik van een Facebook Pixel. 

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze zodra ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering. 

Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar zodat wij contact met jou op kunnen nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier ver wijderen wij nadat jouw aanvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit. 

Wij verwerken jouw naam, e-mailadres en overige gegevens die van belang zijn voor de des betreffende training of webinar wanneer jij je hiervoor inschrijft. Deze gegevens worden verzameld via een inschrijfformulier. Wij bewaren deze gegevens tot jij je uitschrijft. Jij kunt nog op volg mails krijgen die verband houden met het onderwerp van de training of webinar waarvoor jij je hebt ingeschreven, dit zal altijd op het aanmeldformulier zijn vermeld. Daarnaast kan het privacybeleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens, wanneer jij via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerken wij tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaren wij 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst. 

Wij verwerken tot slot jouw naam, gebruikersnaam en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op onze artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zicht baar en zullen wij bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens? 

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij enkele gegevens over jou als persoon verwerken waar wij inzicht toe hebben via onze klanten, om te helpen met hun bedrijfsvoering. Wij verstrekken een verwerkersovereenkomst aan onze opdrachtgevers waarin wij vermelden hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen. 

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens? 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons hebt laten verwerken. 

1. Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gang bare digitale systemen te openen is. 
5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren. 

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs, naar verkoop @ onlinewebshop.eu. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk be oordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen. 

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens? 

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen 

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar verkoop @ onlinewebshop.eu. Als jij een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daar naast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

20%

korting, speciaal voor jou 🎁

Meld je aan om je exclusieve korting te ontvangen op het laten bouwen van een nieuwe website in Juli of Augustus.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0
    0
    Jouw nieuwe webshop
    Je hebt nog geen webshopWebsite kopen