Algemene Voorwaarden N.O.A. Holding B.V.

Cookie policy on onlinewebshop.eu

(Nieuwe Online Avonturen Holding B.V.)

N.O.A. B.V.
NOA-Webshops
NOA-Hosting
NOA-Dropshippingshops

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze site ( onlinewebshop ) gebruikt. Uw gebruik van deze site is uitdrukkelijk afhankelijk van uw aanvaarding van de volgende voorwaarden. Door deze site te gebruiken, geeft u aan dat u instemt met deze algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de volgende voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken.

EIGENDOM EN GEBRUIKSBEPERKING

De informatie op deze website(s), inclusief maar niet beperkt tot de foto’s, ontwerpen, grafieken, logo’s, schermen en literaire inhoud en informatie, inclusief alle softwareprogramma’s die beschikbaar zijn op of via de site, of enig deel daarvan, wordt beschermd door en / of geregistreerd onder Europees recht door N.OA. Holding B.V. of in het geval van affiliate branding hun corresponderende eigenaren.

Veel van de inhoud op deze site (zoals gegevens met betrekking tot aanbiedingen, diensten, plug-ins, prijzen, afbeeldingen en acties) is eigendom van N.O.A. Holding B.V. Handelsmerknamen die worden gebruikt in aanbiedingen, plug-ins en producten worden hierin gebruikt in een redactionele context zonder de bedoeling om handelsmerken te schenden.

Het is gebruikers verboden om op enigerlei wijze enige inhoud of gegevens die op of via deze site beschikbaar zijn op of via deze site te reproduceren, opnieuw te publiceren, te verspreiden, te verkopen, over te dragen, aan te passen, te verkopen, over te dragen, te wijzigen of afgeleide werken te maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van N.O.A. Holding BV. en / of haar externe leveranciers en distributeurs.

Inhoud die via deze site ( onlinewebshop.eu ) wordt ontvangen, mag alleen worden weergegeven en afgedrukt voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag niet worden gepost op nieuwsgroepen, mailinglijsten, elektronische bulletinboards of waar dan ook zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van N.O.A. Holding B.V.

Om toestemming of verdere informatie over dergelijke kwesties te vragen, kunt u contact opnemen met:

Copyright beheerder,

N.O.A. Holding B.V. / onder vermelding van de website waar u gegevens van wilt gebruiken.

De Hoven 83
1965BG Heemskerk
info @ noa-holding . nl
+31625590642

DISCLAIMER

De informatie op de webpagina’s van NOA Holding B.V. zijn afkomstig van bronnen uit de branche, die als betrouwbaar worden beschouwd. Echter; NOA Holding B.V. en eventuele externe leveranciers en distributeurs geven geen enkele garantie met betrekking tot materiaal dat op deze site wordt aangeboden, die allemaal gratis en op een “as is” -basis worden verstrekt. Beschikbaarheid, prijzen, aanbiedingen, schema’s, evenementen en tarieven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en ingetrokken; daarom is het de verantwoordelijkheid van de consumenten om de betrouwbaarheid op individuele basis te verifiëren op basis van de specifieke behoeften van de consument.

NOA Holding B.V. geeft geen garantie en doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de gegevens en diensten die via deze site worden verstrekt, en wijst, voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, alle garanties en voorwaarden af, inclusief impliciete garanties en voorwaarden van kwaliteit, verkoopbaarheid of prestatie in verband met dergelijke gegevens of diensten, hetzij voortvloeiend uit de wet of anderszins in de wet of uit handelspraktijken of gewoonten.

NOA Holding BV. behoudt zich het recht voor om alle inhoud die door gebruikers op deze site is geplaatst, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken en om welke reden of zonder reden dan ook te verwijderen. NOA Holding B.V. wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot inhoud die door gebruikers op deze site wordt geplaatst die in strijd is met de openbare zeden of die van aanstootgevende of lasterlijke aard is.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

NOA Holding B.V. is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door het vertrouwen van een gebruiker op informatie verkregen via de site of een gelinkte site, het vertrouwen van de gebruiker op enige service verkregen van de site of een gelinkte site of een mislukking of vertraging bij het bijwerken of het opnemen van gegevens op de site.

NOA Holding B.V. en een van haar respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, aanvaarden geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan of virussen die de computerapparatuur of andere eigendommen van gebruikers kunnen infecteren vanwege de toegang van gebruikers tot, het gebruik van , of browsen op deze site of een gelinkte site, of het downloaden door de gebruiker van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van deze site of een gelinkte site. NOA Holding B.V. kan en garandeert geen continue, ononderbroken of veilige toegang tot de website.

NOA Holding B.V. en haar respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim, schade of enige speciale, voorbeeldige, bestraffende, indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (inclusief , maar niet beperkt tot gederfde winst, kosten van het aanschaffen van vervangende diensten of gemiste kansen of besparingen), hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met (i) enig gebruik hiervan site of gelinkte sites of inhoud die daarin wordt gevonden; (ii) elke storing of vertraging (inclusief, maar niet beperkt tot het gebruik van of het onvermogen om een ​​onderdeel van deze site of gelinkte programma’s te gebruiken of een gelinkte site voor reserveringen of kaartverkoop); of (iii) de prestatie of niet-uitvoering door NOA Holding B.V., zelfs als NOA Holding B.V. op de hoogte was gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

NOA Holding B.V. en haar respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor enige directe, punitieve, speciale, gevolg-, incidentele of indirecte schade, in verband met de diensten die worden geleverd door een vervoerder, leverancier of een andere leverancier via de site, inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor enige handeling, fout, nalatigheid, letsel, verlies, ongeval, vertraging of onregelmatigheid die kan worden opgelopen door de fout, nalatigheid of anderszins van een dergelijke vervoerder, leverancier of leverancier.

PRIVACY, VERTROUWELIJKHEID EN COMMUNICATIE

Door de website te gebruiken en te registreren op onze site, stemt de gebruiker in met het verzamelen, opslaan en gebruiken door NOA Holding B.V. en zijn gelieerde ondernemingen van de informatie die wordt verstrekt als onderdeel van het registratieproces en gebruiksinformatie voor correspondentie, deelname aan online enquêtes, metingen van consumenteninteresse in diensten die op de website worden vermeld of die door NOA Holding B.V. worden aangeboden en om gebruikers te informeren over nieuwe diensten en producten. NOA Holding B.V. kan dergelijke informatie ook gebruiken om geaggregeerde statistische informatie over gebruikersabonnees te verstrekken aan de aanbieders van diensten die via haar sites beschikbaar zijn, en aan adverteerders en potentiële adverteerders, onder voorbehoud van goedkeuring van de gebruikers.

NOA Holding B.V. kan ook per e-mail aanvullende berichten aan de gebruiker bezorgen over evenementen waar NOA Holding B.V. haar diensten of producten zal uitvoeren of verkopen. Gebruikers die deze niet willen ontvangen, of bepaalde soorten e-mails liever ontvangen, dienen contact op te nemen met de Copyright Administrator van NOA Holding B.V. of dienen de e-mail te beantwoorden met het verzoek aan NOA Holding B.V. om dergelijke e-mails niet meer te ontvangen of om de laatste van de voorkeur van gebruikers.

Geregistreerde gebruikers van de site hebben te allen tijde recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens en andere informatie met betrekking tot dergelijke gegevens, onder voorbehoud van een aanvraag ingediend bij NOA Holding B.V. en betaling van de respectieve vergoeding die door de wet wordt bepaald. Geregistreerde gebruikers hebben te allen tijde het recht om bij NOA Holding B.V. te verzoeken om wijziging, tijdelijke blokkering, niet-overdracht of verwijdering van hun gegevens.

Als algemeen beleid maakt NOA Holding B.V. geen specifieke persoonlijk identificeerbare informatie over de gebruikers van haar website aan derden bekend, zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres (“Persoonlijke identificerende informatie”). NOA Holding B.V. zal uw persoonlijke identificatiegegevens niet aan derden bekendmaken zonder u eerst op de hoogte te stellen en u de gelegenheid te geven om te kiezen of u uw persoonlijke identificatiegegevens openbaar wilt maken.

De gebruiker moet in gedachten houden dat alle persoonlijke informatie die vrijwillig online wordt bekendgemaakt, bijv. via e-mail of formulieren, kunnen worden verzameld en gebruikt door anderen. Dus hoewel NOA Holding B.V. ernaar streeft de persoonlijke informatie van gebruikers te beschermen, kan het de veiligheid van informatie die door de gebruikers wordt verzonden niet garanderen of garanderen, die dit op eigen risico moeten doen.

Webanalyses

De website(s) beheerd door NOA Holding B.V. maken gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, van Google Analytics. Google Analytics is een webanalysetool die website-eigenaren helpt te begrijpen hoe bezoekers omgaan met hun website. Klanten van Google Analytics kunnen verschillende rapporten bekijken over hoe bezoekers omgaan met hun website, zodat ze deze kunnen verbeteren.

Net als veel andere diensten gebruikt Google Analytics first-party cookies om bezoekersinteracties bij te houden, zoals in ons geval, waar ze worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de site gebruiken en om statistische rapporten over de website-activiteit samen te stellen. Naast de standaard Google Analytics-gegevens gebruiken we ook een subset van deze gegevens, genaamd Google Analytics Demographics and Interest Reporting, om ons te helpen onze producten en informatie te richten op de gebruikers die onze site het meest waarschijnlijk zullen gebruiken. We zullen het samenvoegen van persoonlijk identificeerbare informatie met eerder verzamelde niet-persoonlijk identificeerbare informatie niet vergemakkelijken, tenzij we een duidelijke kennisgeving hebben van en de voorafgaande bevestigende (d.w.z. opt-in) toestemming van de gebruiker voor die fusie.

Afmelden voor webanalyse

Google Analytics verzamelt anoniem informatie. Het rapporteert websitetrends zonder individuele bezoekers te identificeren. U kunt zich afmelden voor Google Analytics zonder dat dit invloed heeft op hoe u onze site bezoekt – voor meer informatie over het afmelden voor tracking door Google Analytics kunt u de Google Analytics opt-out browser add-on gebruiken die beschikbaar is voor veel huidige browsers.

VERSCHILLENDE BEPALINGEN

Toegang tot en gebruik van met een wachtwoord beveiligde en / of beveiligde delen van de site is beperkt tot alleen geautoriseerde gebruikers. Onbevoegde personen die proberen toegang te krijgen tot deze delen van de site, kunnen worden vervolgd.

NOA Holding B.V. behoudt zich het recht voor om informatie op de computer van een gebruiker in de vorm van een “cookie” of soortgelijk bestand om de site aan te passen aan de voorkeuren van de gebruikers.

Deze site kan links naar andere websites bevatten die uitsluitend voor het gemak van de gebruiker worden aangeboden en niet als goedkeuring door NOA Holding B.V. of haar externe leveranciers of distributeurs van de inhoud van dergelijke andere websites. Geen enkele van NOA Holding B.V. of een derde partij leverancier of distributeur is verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites en geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot andere websites of de inhoud of materialen van dergelijke websites. Toegang tot andere websites is op eigen risico van de gebruiker.

NOA Holding B.V. behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen te zoeken die bij de wet beschikbaar zijn voor schendingen van deze regels en voorschriften, inclusief het recht om de toegang vanaf een bepaald internetadres tot de site te blokkeren.

De gebruiker verbindt zich ertoe om NOA Holding B.V. en eventuele externe leveranciers van diensten die via haar site beschikbaar zijn, of distributeurs, hun functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen elke claim, oorzaak van actie of eis, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, door of namens gebruikers in rekening gebracht die de hierin beschreven aansprakelijkheid of door derden te boven gaan als gevolg van het gebruik van deze site door gebruikers.

NOA Holding B.V. behoudt zich het recht voor om deze regels en voorschriften op elk moment te herzien en gebruikers worden geacht op de hoogte te zijn van en gebonden te zijn aan eventuele wijzigingen in deze regels en voorschriften.

Gebruikers van deze site gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de wetten van de EU, waarbij ze afstand doen van het recht van gebruikers om een ​​beroep te doen op de conflicterende wettelijke bepalingen van het land van domicilie van gebruikers. De gebruikers stemmen ermee in en onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Amsterdam voor alle zaken en controverses die voortvloeien uit hun gebruik van en / of in verband met deze site.

Privacyverklaring voor mobiele applicaties

NOA Holding B.V. is eigenaar van mobiele applicaties waarvoor de volgende privacyverklaring voor mobiele applicaties geldt. De privacy van de gebruiker is belangrijk voor ons en dit is de reden waarom we geen enkele gebruiker van apparaat specifieke informatie nodig hebben wanneer de gebruiker communiceert met onze onlineservers. Alle transmissies van en naar onze onlineservers zijn ofwel volledig anoniem of gebruiken een unieke willekeurige ID die specifiek is voor elke gebruiker. Deze willekeurige ID wordt één keer aangemaakt door de app wanneer deze voor het eerst wordt uitgevoerd en bevat geen persoonlijke informatie over onze gebruikers. In sommige gevallen communiceert onze app rechtstreeks met onze onlineservers om de nieuwste gegevens te verkrijgen voor weergave in de app (zoals het laatste nieuws). Wanneer dit gebeurt, verzenden we geen gegevens over onze gebruikers of het gebruik van onze gebruikers naar onze servers.

Privacybeleid voor reclamebanners

De functionaliteit om advertenties weer te geven is in onze app ingebouwd. In het geval dat onze app advertenties weergeeft, wordt regionale/ taalkundige basisinformatie over onze gebruiker naar het advertentiebannersysteem verzonden om onze gebruiker relevante advertenties te bieden. In sommige gevallen kan onze app de gebruiker ook toestemming vragen om ook geo-coördinaten op te geven om betere advertentie-inhoud te bieden. In deze gevallen zullen we de gebruiker hiervoor toestemming vragen. Op dit moment is onze app eigenlijk advertentievrij, maar we kunnen dit op een later moment introduceren (en als onze app deze informatie wil gebruiken, zal dit een passende kennisgeving en afmeldingen geven).

20%

korting, speciaal voor jou 🎁

Meld je aan om je exclusieve korting te ontvangen op het laten bouwen van een nieuwe website in Juli of Augustus.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0
    0
    Jouw nieuwe webshop
    Je hebt nog geen webshopWebsite kopen